Wyobraźcie sobie Państwo, że otulamy budynek grubą, cieplutką kołdrą. Kołdrą bez szwów, dlatego również bez mostków termicznych. Taka właśnie jest izolacja natryskowa, stworzona przez Demilec w USA Prawdopodobnie jest to najlepsza izolacja na świecie!

Sealection 500 jest pianką do natrysku, ustanawia ona innowacyjne standardy jeśli chodzi o jakość i efektywność energetyczną w budownictwie. Półsztywna owartokomórkowa izolacja cechuje się szybkością aplikacji jak również prezentuje absolutnie nieosiągalny poziom w dziedzinie izolacji termicznych i akustycznych.
Poliuretan kojarzy się z chemią tylko w przypadku komponentów, jednym z nich jest poliol który jest produkowany z olejów warzywnych i sojowych na bazie wody. W trakcie natryskiwania nie stosuje się toksycznych ani niebezpiecznych dla ekologii gazów. Rozprężenie komórek następuje dzięki parze wodnej powstałej w wyniku reakcji egzotermicznej czyli połączenia pod ciśnieniem komponentów piany poliolu i izocyjanianu polimerycznego.